fbpx

พ่อแม่ยุคใหม่ อยากให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์ แค่คิดเลขไว จำสูตรได้ ทำโจทย์เป็น…ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ให้เด็ก ๆ เตรียมพร้อม พัฒนาสู่โลกในอนาคตด้วย Math Corner หลักสูตรคณิตศาสตร์แนวใหม่

💡 เปลี่ยนการเรียนคณิตศาสตร์แบบเดิม ๆ ให้เป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ไม่ต้องท่องจำ

💡 เน้นสร้างตรรกะ ให้เด็กฉลาด และมีไหวพริบเรียนแบบเชื่อมโยง คิดเป็นระบบ คิดเป็นภาพ

ด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่าย เช่น Dot Chart, Bar Model

💡พร้อมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย กระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้ฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Scroll to Top