fbpx

หลักสูตร Phonics

  • หลักสูตร Phonics สำหรับเด็กๆ
☑️ อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก
☑️ ฟังเจ้าของภาษาไม่เข้าใจ
☑️ ออกเสียงไม่ชัด สำเนียงไม่เป๊ะ
☑️ เขียนคำศัพท์ได้ไม่ถูกต้อง
      ถ้าลูก ๆ ของคุณ มีปัญหาเหล่านี้ ถึงจะส่งไปเรียนกี่ที่ ก็ยังไม่เก่งขึ้นสักที นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆ ขาดพื้นฐานที่สำคัญไป นั่นก็คือ…การเข้าใจเสียงของตัวอักษรแต่ละตัว
💬 ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น คำว่า CAT 🐱 เราอาจจะคุ้นชินกับการสะกดว่า ซี-เอ-ที แคท = แมว ที่เรารู้ว่า CAT อ่านว่า ‘แคท’ เนื่องจากเราเคยท่องคำนี้มาก่อน แต่เมื่อไปเจอคำศัพท์ที่ยากขึ้น หรือคำที่ไม่เคยเจอมาก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ไม่รู้จะอ่านว่ายังไง หรืออ่านออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งวิธีการเรียนแบบเดิมๆ นี้ จะทำให้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน พัฒนาต่อได้ยากและช้าลงมากๆ เพราะจะต้องท่องจำอย่างเดียวเท่านั้น
💬 การเรียน Phonics จึงเป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของการอ่าน การออกเสียง การฟัง รวมไปถึงการเขียนด้วย โดยจะเรียนผ่านความเข้าใจเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวจริง ๆ  เช่น CAT มาจากเสียงของ C-เคอะ, A-แอะ, T-เทอะ ทำให้สะกดได้ว่า เคอะ-แอะ-เทอะ แคท เมื่อไปเจอคำใหม่ ๆ ถึงแม้จะไม่เคยเจอมาก่อน ก็สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องนั่นเอง
📍 ที่ English Corner เราคิดค้นหลักสูตร Phonics สำหรับเด็กตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การแยกเสียง การผสมคำ การออกเสียง และพัฒนาต่อยอดให้นำไปใช้ได้จริงครบทุกทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงเรียนรู้ศัพท์มากกว่าพันคำ
 
📍 ตอนนี้เรามีบริการให้คำปรึกษาด้านการเรียนฟรี และทดสอบวัดระดับความรู้ฟรี ติดต่อได้ที่ โรงเรียนสอนภาษา English Corner Fashion island 📞โทร  099-1271144 หรือ 02-9475474
blank
blank
blank
blank

ภาพคลาสเรียนในคอร์ส Phonics

blank
blank
blank
blank
blank
Scroll to Top