fbpx

หลักสูตรสำหรับเด็ก

blank

เราออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กไทย ให้น้องๆได้สนุกกับบทเรียน และกิจกรรมเสริม เรียนกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา ผ่านการรับรองหลักสูตร โดยกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร Phonics

blank

Phonics เป็นหลักสูตรจาก Oxford ที่จะเสริมพัฒนาการ ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโตจนถึงวัยรุ่น เน้นการนำภาษาอังกฤษ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

คอร์สปิดเทอม

blank

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เรียนผ่านเกมส์ สันทนาการ สอนโดยครูต่างชาติ เจ้าของภาษา เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ผ่านความเข้าใจ

คอร์ส Private

blank

เหมาะสำหรับ ผู้เรียน ที่ต้องการเน้นทักษะ ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ หรือต้องการศึกษาหลักสูตรที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อให้เข้ากับความสามารถผู้เรียน

Scroll to Top